Skip to main content

Culture and Creativity

Odborná skupina pro kulturní dědictví

Neformální odborná skupina Evropské komise pro kulturní dědictví byla zřízena v roce 2019 s cílem zachovat jedinečnou mnohostrannou spolupráci a politický dialog, jichž bylo dosaženo během Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Cílem odborné skupiny je podporovat veřejné politiky, které zajišťují dlouhodobou hodnotu a udržitelnost evropského kulturního dědictví na základě integrovaného přístupu. Odborníci poskytují Komisi poradenství a odborné znalosti a skupina slouží jako platforma pro konzultace a výměnu informací o politikách v oblasti kulturního dědictví, jimiž se podporuje provádění evropského akčního rámce pro kulturní dědictví.

Členové odborné skupiny

  • členské státy EU
  • země západního Balkánu
  • Norsko
  • zástupci 26 organizací zúčastněných stran v oblasti evropského kulturního dědictví
  • 5 odborníků jmenovaných za svou osobu
  • mezinárodní organizace jako UNESCO, Rada Evropy, OECD a Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví (ICCROM)
  • Evropský parlament (jako pozorovatel)
  • Výbor regionů (jako pozorovatel)

Další informace o odborné skupině najdete v Rejstříku expertních skupin Komise.