Skip to main content

Culture and Creativity

Kultūros paveldo ekspertų grupė

2019 m. įsteigta neformali Europos Komisijos kultūros paveldo ekspertų grupė, siekiant išlaikyti unikalų Europos kultūros paveldo metais (2018 m.) pasiektą įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą ir politinį dialogą.

Ekspertų grupės tikslas – skatinti vykdyti viešąją politiką, kuria užtikrinama ilgalaikė Europos kultūros paveldo vertė ir tvarumas remiantis integruotu požiūriu. Ekspertai teikia konsultacijas ir ekspertines žinias Komisijai ir veikia kaip konsultacijų ir keitimosi informacija apie kultūros paveldo politiką platforma, skirta padėti įgyvendinti Europos kultūros paveldo veiksmų programą.

Ekspertų grupės nariai

  • ES valstybės narės,
  • Vakarų Balkanų šalys,
  • Norvegija,
  • 26 Europos kultūros paveldo suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovai,
  • 5 individualūs ekspertai,
  • tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, UNESCO, Europos Taryba, EBPO ir Tarptautinis kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centras (ICCROM),
  • Europos Parlamentas (stebėtojo teisėmis),
  • Regionų komitetas (stebėtojo teisėmis).

Daugiau apie ekspertų grupę sužinosite Komisijos ekspertų grupių registre.