Skip to main content

Culture and Creativity

Grupul de experți privind patrimoniul cultural

Grupul informal de experți privind patrimoniul cultural al Comisiei Europene a fost instituit în 2019 pentru a menține cooperarea multipartită unică și dialogul în materie de politici realizate în cursul Anului european al patrimoniului cultural 2018.

Obiectivul grupului de experți este de a promova politici publice care asigură valoarea pe termen lung și durabilitatea patrimoniului cultural al Europei pe baza unei abordări integrate. Experții oferă consiliere și expertiză Comisiei și reprezintă o platformă de consultare și schimb de informații cu privire la politicile privind patrimoniul cultural pentru a sprijini punerea în aplicare a Cadrului de acțiune european pentru patrimoniul cultural.

Membrii grupului de experți

  • Statele membre ale UE
  • Țările din Balcanii de Vest
  • Norvegia
  • Reprezentanți ai unui număr de 26 de organizații ale părților interesate din domeniul patrimoniului cultural european
  • 5 experți independenți
  • Organizații internaționale precum UNESCO, Consiliul Europei, OCDE și Centrul internațional pentru studiul conservării și restaurării bunurilor culturale (ICCROM)
  • Parlamentul European (în calitate de observator)
  • Comitetul Regiunilor (în calitate de observator)

Aflați mai multe detalii despre grupul de experți în registrul grupurilor de experți ai Comisiei.