Skip to main content

Culture and Creativity

Akce Filmy v pohybu stimuluje širší distribuci nedávných zahraničních evropských filmů z nedávné doby a tuto distribuci podporuje, protože povzbuzuje obchodní zástupce a kinodistributory k investicím do propagace a adekvátní distribuce zahraničních evropských filmů.


K činnostem, které mají být financovány, patří kampaně zaměřené na celoevropskou kinodistribuci a/nebo online distribuci způsobilých evropských filmů, které koordinuje obchodní zástupce daného filmu.


Žádosti by měly obsahovat odpovídající strategie v zájmu udržitelnosti daného odvětví, jeho šetrnosti vůči životnímu prostředí, vyváženého zastoupení žen a mužů, inkluzivnosti, rozmanitosti a reprezentativnosti.


Nejvýše 25 % rozpočtu bude přiděleno na filmy, jejichž výrobní rozpočet převyšuje 10 000 000 eur.

Total budget
2,44 miliardy eur
Dates
2021–2027
Grant / loan size
v závislosti na rozsahu investic; nejvýše 25 % rozpočtu bude přiděleno na filmy, jejichž výrobní rozpočet převyšuje 10 000 000 eur
Who can apply
Podmínkou způsobilosti žadatelů (příjemců a přidružených subjektů) je, že mají status právnické osoby (veřejné nebo soukromé subjekty) a že jsou usazeni v jedné ze způsobilých zemí (viz podrobnosti k výzvě) a v jedné ze zemí, které se plně účastní složky MEDIA programu Kreativní Evropa, a musí být přímo či nepřímo, zcela nebo většinově vlastněni státními příslušníky těchto zemí. Pokud se jedná o veřejně obchodovanou společnost, bude pro určení její státní příslušnosti v zásadě směrodatné umístění příslušné burzy cenných papírů. Žadatelé musí být evropskou společností působící jako obchodní zástupce.

Další subjekty se mohou účastnit v rámci jiných úloh v konsorciu, například jako přidružení partneři, subdodavatelé, třetí strany poskytující věcné plnění atd. (viz oddíl 13).
No. of partners needed
Povoleny jsou pouze žádosti jednotlivých žadatelů.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Výzvy k podávání návrhů
Total initiative budget
16 milionů eur
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3