Skip to main content

Culture and Creativity

Inicijativa Filmovi putuju pomaže prodajnim zastupnicima i filmskim distributerima da ulažu u promociju i odgovarajuću distribuciju kako bi noviji filmovi iz nenacionalnih kinematografija doprli do šire publike.


Potpora je namijenjena kampanjama za paneuropsku kinematografsku ili internetsku distribuciju europskih filmova koji ispunjavaju kriterije inicijative. Kampanje koordiniraju prodajni zastupnici.


Prijave bi trebale sadržavati odgovarajuće strategije za veću održivost i ekološku prihvatljivost tog sektora te za rodnu ravnotežu, uključivost, raznolikost i reprezentativnost.


Kategoriji filmova s produkcijskim proračunom većim od 10 000 000 EUR dodijelit će se najviše 25 % proračuna.

Total budget
2,44 milijarde EUR
Dates
2021. – 2027.
Grant / loan size
Ovisno o opsegu ulaganja. Kategoriji filmova s produkcijskim proračunom većim od 10 000 000 EUR dodijelit će se najviše 25 % proračuna.
Who can apply
Prijavitelji (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravni subjekti (javna ili privatna tijela), imati sjedište u nekoj od zemalja navedenih u pozivu i u nekoj od zemalja koje su punopravni sudionici potprograma MEDIA programa Kreativna Europa i u cijelosti ili većinskim udjelom u izravnom ili neizravnom vlasništvu državljana tih zemalja. Ako je društvo uvršteno na burzu, njegova državna pripadnost u načelu ovisi o lokaciji burze. Prijavitelj mora biti europski prodajni zastupnik.

Drugi subjekti mogu sudjelovati u drugim konzorcijskim ulogama, npr. mogu biti povezani partneri, podizvođači ili treće strane koje doprinose u naravi (više u 13. odjeljku).
No. of partners needed
Prihvaćaju se samo prijave pojedinačnih prijavitelja.
Sector
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Pozivi na podnošenje prijedloga
Total initiative budget
16 milijuna EUR
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
3
Need count
3