Skip to main content

Culture and Creativity

Centra pro digitální inovace pomáhají společnostem, aby využily příležitostí, které jim ke zdokonalení jejich procesů a produktů nabízejí digitální prostředky, a aby tak zvýšily svou konkurenceschopnost. Finanční prostředky EU budou mít k dispozici ta centra, která již jsou (nebo budou) podporována členskými státy (nebo regiony), kde se nacházejí, protože se tímto způsobem zvýší dopad veřejného financování.

Mediální zastoupení, prezentace a viditelnost zranitelných skupin, jako jsou migranti a uprchlíci, zůstává v mainstreamových sociálních médiích v celé Evropě okrajové, a to i s ohledem na situaci na Ukrajině. Cílem je i nadále najít způsoby, jak podpořit inkluzivní sociální média v Evropě a pomoci těmto skupinám vytvářet vlastní narativy o místě a úloze uprchlíků a migrantů v evropské společnosti a komunitách.

 

Program Digitální Evropa (DIGITAL) je nový program financování EU zaměřený na poskytování digitálních technologií podnikům, občanům a orgánům veřejné správy. Poskytuje strategické finanční prostředky na řešení mnoha výzev, kterým dnes čelíme, pokud jde o digitální technologie a infrastruktury. Cílem programu je urychlit oživení ekonomiky a utvářet digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese prospěch všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Subscribe to Program Digitální Evropa: