Skip to main content

Culture and Creativity

Vozlišča digitalnih inovacij pomagajo podjetjem, da izkoristijo digitalne priložnosti za izboljšanje svojih postopkov in izdelkov, s tem pa postanejo bolj konkurenčna. Sredstva EU bodo na voljo vozliščem, ki jih že podpirajo (ali jih bodo) podprle njihove države članice (ali regije), da bi se povečal učinek javnega financiranja. Program za digitalno Evropo bo povečal zmogljivosti izbranih vozlišč za kritje dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, ki temeljijo na povezovanju vozlišč in spodbujanju prenosa strokovnega znanja.

Predstavljanje in prepoznavnost ranljivih skupin, kot so migranti in begunci, v medijih sta v glavnih družbenih medijih po vsej Evropi in ob upoštevanju razmer v Ukrajini še vedno zanemarljiva. Cilj je še naprej iskati načine za spodbujanje vključujočih družbenih medijev v Evropi in pomoč tem skupinam pri pripovedovanju lastnih zgodb o mestu in vlogi beguncev in migrantov v evropskih družbah in skupnostih.

 

Program za digitalno Evropo (DIGITAL) je nov program financiranja EU s poudarkom na približevanju digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Program zagotavlja strateško financiranje za reševanje številnih izzivov na področju digitalnih tehnologij in infrastruktur. Cilj programa je pospešiti gospodarsko okrevanje ter usmerjati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, da bo koristila vsem, zlasti pa malim in srednjim podjetjem.

Subscribe to Program za digitalno Evropo