Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

S+T+ARTS on platvorm, mille eesmärk on siduda tehnoloogia ja kunst tihedamalt, et lahendada Euroopa ees seisvaid sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke probleeme. See toetab loovamate, kaasavamate ja säästvamate tehnoloogiate arendamist kunstnike, teadlaste, inseneride ja teadlaste koostöö kaudu. Tähelepanu keskmes on idee, et kunstile, teadusele ja tehnoloogiale on kasulik seisukohtade jagamine ning uute võimaluste avamine teadusuuringutele ja ettevõtlusele.

S+T+ARTS pakub oma eri sammaste kaudu järgmist:

  • residentuurid, mis süvendavad teadmiste jagamist ja koostööd,
  • akadeemiad, mis keskenduvad kunsti ja tehnoloogia vahelise lõhe ületamisele hariduse kaudu,
  • piirkondlikud keskused, mille eesmärk on laiendada algatust kohalikul tasandil,
  • temaatilised katseprojektid ja auhinnad, mis toetavad pöördeliselt uuenduslikke tehnoloogiaid, mis on välja töötatud koostöös kunstnikega ning keskenduvad tänapäevastele väljakutsetele.
Total budget
95,5 miljardit eurot programmile „Euroopa horisont“
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Who can apply
Iga meetme rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid täpsustatakse konkursikutse tekstis.
No. of partners needed
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
konkursikutsed
More info on the programme
Total initiative budget
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
7
Need count
6