Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Vykdant paprogramę „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ visi kultūros ir kūrybos sektorių dalyviai bus skatinami kurti ir išbandyti novatoriškus skaitmeninius sprendimus, galinčius turėti teigiamą ilgalaikį poveikį įvairiems kultūros ir kūrybos sektoriams.

Laboratorija palengvins novatoriškų sprendimų (pvz., priemonių, modelių ir metodikų), kurie gali būti taikomi audiovizualiniam sektoriui ir dar bent vienam kūrybos ir (arba) kultūros sektoriui, kūrimą. Sprendimai turėtų būti lengvai atkartojami ir turėti galimybių skverbtis į rinką.

Siekiant aiškumo, projektas nebūtinai turi būti nedelsiant taikomas audiovizualiniam sektoriui, tačiau jis gali būti lengvai atkartojamas šiame sektoriuje.

Šių metų kvietimo teikti pasiūlymus tikslais taip pat laikomasi teminio požiūrio, kad būtų užtikrinta, jog už projektus, kuriais siekiama programos „Kūrybiška Europa“ politikos tikslų, būtų atlyginama.

Pirmaisiais projekto „Kūrybinių inovacijų laboratorija“ veiklos metais dvi temos, kurios bus konkrečiai aptartos, yra žalinimas visuose kūrybos ir kultūros sektoriuose bei novatoriškos švietimo priemonės, skirtos aktualiems visuomenės klausimams, pavyzdžiui, dezinformacijos klausimui, spręsti.

Total budget
2,44 mlrd. EUR
Dates
2021–2027 m.
Grant / loan size
Žr. kvietimą teikti pasiūlymus
Who can apply
Pasiūlymą turi pateikti konsorciumas, sudarytas iš ne mažiau kaip 3 juridinį statusą turinčių organizacijų iš ne mažiau kaip 2 skirtingų šalių, dalyvaujančių programoje „Kūrybiška Europa“.
Šios organizacijos turėtų turėti įvairių kompetencijų keliuose kultūros ir kūrybos sektoriuose, įskaitant audiovizualinį sektorių.
Organizacijos (privačios bendrovės, ne pelno organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės / miestų tarybos / valdžios institucijos, universitetai, švietimo įstaigos, mokslinių tyrimų centrai ir kt.), įsteigtos vienoje iš programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvaujančių šalių ir tiesiogiai arba per kontrolinį akcijų paketą priklausančios tokių šalių piliečiams.
Kai tai yra biržinė bendrovė, nustatant jos priklausymą valstybei bus atsižvelgiama į biržos buvimo vietą.
No. of partners needed
Ne mažiau kaip 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Kvietimai teikti pasiūlymus
Total initiative budget
Paprogramė „Kūrybinių inovacijų laboratorija“. 2021 m. kvietimas teikti pasiūlymus: 6,3 mln. EUR
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9