Skip to main content

Culture and Creativity

Cluster bedrijven

De cluster bedrijven van het onderdeel Media van Creatief Europa bevordert bedrijfsinnovatie, schaalbaarheid en talent in de waardeketen van de Europese audiovisuele industrie.

De cluster bedrijven bevordert bedrijfsinnovatie, schaalbaarheid en talent in de waardeketen van de Europese audiovisuele industrie. Die steun is noodzakelijk vanwege de groei van mondiale spelers in de sector en de digitale transformatie. Elk jaar ondersteunt het onderdeel Media de opleiding van meer dan 2 400 professionals en de promotie en distributie van meer dan 300 audiovisuele werken.  

Ondersteuning van concurrentievermogen, talent en samenwerking

De acties in het kader van deze cluster hebben tot doel leren en kennisdeling te stimuleren, zodat de industrie zijn nationale grondgebied kan overstijgen. De voornaamste doelstellingen van deze acties zijn:

  • audiovisueel talent koesteren met activiteiten waarin de focus ligt op mentorschap en digitale en groene vaardigheden
  • aanzetten tot uitwisselingen tussen bedrijven die alle delen van de waardeketen bestrijken en inzetten op een wereldwijd bereik
  • de transnationale verspreiding van inhoud over grenzen en platforms heen bevorderen

Specifieke ondersteunende acties en doelstellingen

Europese media-talenten en -vaardigheden

Dit is bedoeld om de audiovisuele professionals beter in staat te stellen zich aan te passen aan nieuwe creatieve processen en nieuwe bedrijfsmodellen.

Markten en netwerken

Opportuniteiten tussen bedrijven onderling bevorderen en coproducties en de verspreiding van Europese producties op internationale markten vergemakkelijken.

Europese filmverkoop

Dit is bedoeld om distributeurs van audiovisuele inhoud beter in staat te stellen te investeren in de promotie van Europese producties buiten hun grondgebied.

Europese filmdistributie

Deze actie heeft als doel distributeurs van audiovisuele inhoud beter in staat te stellen te investeren in de promotie van Europese producties buiten hun grondgebied.

Innovatieve tools en bedrijfsmodellen

Deze actie verbetert de zichtbaarheid en beschikbaarheid van Europese audiovisuele werken en vergroot hun publiek in de digitale omgeving door hun vindbaarheid te ondersteunen, de volgorde van de release-windows te bepalen, door financiering, territorialiteit, vergroening enz.

Media 360

Deze actie ondersteunt initiatieven voor talentontwikkeling, markttoegang, verspreiding van audiovisuele werken en innovatieve tools, die een sterke toegevoegde waarde en structurerend effect hebben voor de hele Europese audiovisuele industrie.

Subsidies in het kader van Media van Creatief Europa worden toegekend na vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, die worden gepubliceerd op het financierings- en aanbestedingsportaal van de Europese Commissie. Oproepen tot het indienen van voorstellen zijn gebonden aan indieningstermijnen en staan niet voortdurend open. De bovengenoemde subsidies worden jaarlijks of tweejaarlijks toegekend; zie daarvoor het lopende werkprogramma.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

De volgende groepen komen in aanmerking voor financiering in het kader van de bedrijvencluster: opleidingsorganisaties, distributeurs en verkoopagenten, technologiebedrijven, video-on-demanddiensten, aggregatoren, exposanten, filmmarkten enz. Zie voor meer informatie de oproep tot het indienen van voorstellen.

Tagged in:  Creatief Europa