Skip to main content

Culture and Creativity

Verksamhet

De här insatserna främjar företagsinnovation, skalbarhet och talangutveckling i alla led i den europeiska audiovisuella industrin.

Att skala upp verksamheten är särskilt viktigt med tanke på den ökade globala konkurrensen och den digitala omställningen.

Stöd till konkurrenskraft, lovande talanger och samarbete

Särskilda grupper som driver på sektorns internationalisering kan få stöd för att stärka samarbetet över gränserna och främja lärande och kunskapsutbyte så att branschen kan nå ut till andra länder.

Insatserna på det här området ska

  • stötta talanger genom initiativ för mentorskap, digital kompetens och miljökunskap
  • uppmuntra utbyten mellan företag i hela värdekedjan för att nå ut globalt
  • främja distribution av innehåll över gränser och plattformar.

Vem kan få bidrag?

Utbildningsorganisationer, distributörer, försäljningsagenter, teknikföretag, beställvideotjänster, plattformar, biografer, filmmarknader och liknande aktörer kan ansöka om finansiering.

Läs mer om hur du söker

 

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under the business cluster: training organisations, distributors and sales agents, tech companies, video on demand services, aggregators, exhibitors, film markets, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Creative Europe