Skip to main content

Culture and Creativity

Verksamhet

De här insatserna främjar företagsinnovation, skalbarhet och talangutveckling i alla led i den europeiska audiovisuella industrin.

De här insatserna främjar företagsinnovation, skalbarhet och talangutveckling i alla led i den europeiska audiovisuella industrin. Det är särskilt viktigt med tanke på den ökade globala konkurrensen och den digitala omställningen. Varje år stöder delprogrammet Media utbildning av över 2 400 yrkesverksamma och marknadsföring och distribution av över 300 audiovisuella verk.  

Stöd till konkurrenskraft, talanger och samarbete

De här insatserna ska främja lärande och kunskapsutbyte så att branschen kan nå ut till andra länder. Målet är framför allt att

  • stötta talanger genom initiativ för mentorskap, digital kompetens och miljökunskap
  • uppmuntra utbyten mellan företag i hela värdekedjan för att nå ut globalt
  • främja distribution av innehåll över gränser och plattformar.

Särskilda stödåtgärder och mål

Talang och kompetens

Det här stödet ska hjälpa yrkesverksamma att anpassa sig till nya kreativa processer och nya affärsmodeller.

Marknader och nätverk

Det här stödet ska uppmuntra utbyten mellan företag och underlätta samproduktioner och spridning av europeiska verk på internationella marknader.

Försäljning av europeisk film

Det här stödet ska öka kapaciteten hos distributörer av audiovisuellt innehåll att marknadsföra verk från andra europeiska länder.

Distribution av europeisk film

Det här stödet ska öka kapaciteten hos distributörer av audiovisuellt innehåll att marknadsföra verk från andra europeiska länder.

Innovativa verktyg och affärsmodeller

Det här stödet ska bidra till att marknadsföra och förbättra tillgången till europeiska audiovisuella verk och öka antalet tittare i den digitala miljön genom initiativ om bl.a. synlighet, visningsfönster, finansiering, territorialitet och miljöanpassning.

Media 360

Det här stödet går till samverkande initiativ om bl.a. talangutveckling, marknadstillträde, spridning av audiovisuella verk och innovativa verktyg som ger ett starkt mervärde och genomslag för den audiovisuella sektorn längs hela värdekedjan.

Bidragen delas ut efter ansökningsomgångar som utlyses på kommissionens portal för bidrag och upphandlingar med särskilda ansökningsdagar. Bidragen kan delas ut en eller två gånger om året så titta alltid i arbetsprogrammet för att se vilka bidrag du kan söka.

Vem kan få bidrag?

Följande grupper kan ansöka om finansiering: utbildningsorganisationer, distributörer, försäljningsagenter, teknikföretag, beställvideotjänster, plattformar, biografer, filmmarknader och liknande aktörer. Läs mer i utlysningen av ansökningsomgången.

Tagged in:  Kreativa Europa