Skip to main content

Culture and Creativity

Kreativa Europa – programområdet Media

Creative Europe Media strand 2023 visual

Mediadelen av programmet Kreativa Europa stöder den audiovisuella sektorn – film, tv, dataspel och multimedia – för att utveckla, distribuera och främja europeiska verk, bland annat med digital teknik. Insatserna ska också

  • uppmuntra samarbete i sektorns alla led och på EU-nivå för att utöka verksamheter och europeiskt innehåll globalt
  • stödja talanger, oavsett var de kommer ifrån
  • nå ut till publik i alla åldrar, men särskilt de yngre.

En ny struktur för ett nytt program

För att göra insatserna mer flexibla och uppmuntra samarbete är Kreativa Europas prioriteringar för 2021–2027 uppdelade i fyra områden: innehåll, verksamhet, publik samt policystöd och upplysning.

 

Mediadelens fyra områden

Tagged in:  Creative Europe