Skip to main content

Culture and Creativity

Kreativa Europa – Media

Initiativ för att stödja och främja Europas filmbransch och audiovisuella sektor
Kreativa Europa Media 2023 – illustration

Mediadelen av programmet Kreativa Europa stöder den audiovisuella sektorn – film, tv, dataspel och multimedia – för att utveckla, distribuera och främja europeiska verk, bland annat med digital teknik. Insatserna ska också

  • uppmuntra samarbete i sektorns alla led och på EU-nivå för att utöka verksamheter och europeiskt innehåll globalt 
  • stödja talanger, oavsett var de kommer ifrån, och främja kunskapsutbyte 
  • stödja innovativa lösningar för att möta efterfrågan och utvecklingen på marknaden 
  • nå ut till publik i alla åldrar, men särskilt de yngre.

En ny struktur för ett nytt program 

År 2021 var ett viktigt år: Mediaprogrammet fyllde 30 år och det nya programmet Kreativa Europa för 2021–2027 startade. För att göra insatserna mer flexibla och uppmuntra samarbete är prioriteringarna uppdelade på fyra områden: innehåll, verksamhet, publik samt policystöd och upplysning.

Mediadelens fyra områden

Publik

Tagged in:  Kreativa Europa