Skip to main content

Culture and Creativity

Programmi „Loov Euroopa“ MEEDIA tegevussuund

Euroopa filmi- ja audiovisuaalsektori toetamine ja tutvustamine
Programmi „Loov Euroopa“ MEEDIA tegevussuund 2023 – visuaal

Programmi „Loov Euroopa“ MEEDIA tegevussuuna kaudu toetatakse Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust Euroopa teoste arendamisel, levitamisel ja reklaamimisel, võttes seejuures arvesse tänast digikeskkonda.
Lisaks sellele soodustatakse selle tegevussuuna raames

  • koostööd kogu audiovisuaaltööstuse väärtusahela ulatuses ja ELi tasandil, et aidata ettevõtjatel tippu jõuda ning Euroopa kultuurisisu maailmale tutvustada, 
  • toetatakse andekaid inimesi, olenemata sellest, kust nad pärit on, ja hõlbustatakse teadmiste jagamist, 
  • toetatakse uuenduslikke lahendusi, mis vastavad turunõudlusele ja -suundumustele, 
  • aidatakse jõuda publikuni ja kõnetada igas vanuses, kuid ennekõike noori inimesi.

Uue programmi jaoks uus struktuur 

2021. aastal tähistati mitte ainult programmi „Loov Euroopa“ MEEDIA haru 30. aastapäeva, vaid ka selle uut algust (2021–2027). Et tagada toetatavate meetmete paindlikkus ja soodustada audiovisuaalsektori väärtusahela eri osade vahelist koostööd, on prioriteedid jagatud nelja klastrisse.

Tutvu nende klastritega!

Sisu

Publik

Tagged in:  Programm „Loov Euroopa“