Skip to main content

Culture and Creativity

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuund

Creative Europe Media strand 2023 visual

Programmi „Loov Euroopa“ MEDIA tegevussuuna kaudu toetatakse Euroopa filmi- ja audiovisuaaltööstust Euroopa teoste arendamisel, levitamisel ja reklaamimisel, võttes seejuures arvesse tänast digikeskkonda. Lisaks sellele soodustatakse selle tegevussuuna raames

  • koostööd kogu audiovisuaaltööstuse väärtusahela ulatuses ja ELi tasandil, et aidata ettevõtjatel tippu jõuda ning Euroopa kultuurisisu maailmale tutvustada;
  • talentide (olenemata nende päritolust) toetamist;
  • igas vanuses, kui ennekõike noorte inimeste kaasamist vaatajaskonna hulka.

Uue programmi jaoks uus struktuur

Et tagada toetatavate meetmete paindlikkus ja soodustada audiovisuaalsektori väärtusahela eri osade vahelist koostööd, on programmi „Loov Euroopa“ 2021.–2027. aasta prioriteedid jagatud nelja klastrisse.

 

Tutvu nende klastritega!

Tagged in:  Loov Euroopa