Skip to main content

Culture and Creativity

Il-fergħa MEDIA ta’ Ewropa Kreattiva

Appoġġ u promozzjoni lis-settur ċinematografiku u awdjoviżiv tal-Ewropa
Viżwali tal-fergħa Media ta’ Ewropa Kreattiva 2023

Il-fergħa MEDIA tal-programm Ewropa Kreattiva tappoġġja l-industriji ċinematografiċi u awdjoviżivi Ewropej biex jiżviluppaw, jiddistribwixxu u jippromwovu xogħlijiet Ewropej, filwaqt li jitqies l-ambjent diġitali tal-lum.
Barra minn hekk

  • tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni tul il-katina tal-valur tal-industrija awdjoviżiva u fil-livell tal-UE sabiex jiżdiedu l-intrapriżi u l-kontenut Ewropej globalment 
  • trawwem it-talenti – jiġu minn fejn jiġu – u tiffaċilita l-kondiviżjoni tal-għarfien 
  • tappoġġja soluzzjonijiet innovattivi biex jiġu ssodisfati d-domandi u x-xejriet tas-suq 
  • tinvolvi ruħha ma’ udjenzi ta’ kull età, speċjalment il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ

Struttura ġdida għal programm ġdid 

L-2021 mhux biss immarkat it-30 anniversarju ta’ MEDIA iżda wkoll il-bidu tal-programm Ewropa Kreattiva l-ġdid għall-perjodu 2021-2027. Biex tiġi żgurata aktar flessibbiltà fl-azzjonijiet appoġġjati u biex titħeġġeġ il-kooperazzjoni fost il-partijiet differenti tal-katina tal-valur awdjoviżiva, il-prijoritajiet tal-programm Ewropa Kreattiva 2021-2027 huma strutturati madwar 4 clusters.

Esplora l-clusters

Tagged in:  Ewropa Kreattiva