Skip to main content

Culture and Creativity

Luova Eurooppa -ohjelma – Media

Creative Europe Media strand 2023 visual

Luova Eurooppa ‑ohjelman Media-alaohjelmasta tuetaan eurooppalaisten elokuvien ja muiden audiovisuaalisten teosten kehitystä, levitystä ja menekin lisäämistä myös tämän päivän digitaalisissa ympäristöissä. Lisäksi sen avulla

  • kannustetaan yhteistyöhön audiovisuaalialan arvoketjuissa ja EU-tasolla, jotta eurooppalaiset yritykset voivat laajentaa toimintaansa kansainvälisesti ja eurooppalaiset sisällöt saavat maailmanlaajuista näkyvyyttä
  • tuetaan lahjakkuuksia – tulivatpa he mistä päin maailmaa tahansa
  • luodaan yhteyksiä kaikenikäisiin yleisöihin, etenkin nuoriin.

Uusi ohjelma, uusi rakenne

Luova Eurooppa -ohjelman 2021–2027 painopisteet on jaettu neljään osa-alueeseen. Uuden rakenteen avulla halutaan lisätä joustavuutta ja audiovisuaalialan toimijoiden välistä yhteistyötä.

 

Tietoa osa-alueista

Tagged in:  Luova Eurooppa