Skip to main content

Culture and Creativity

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa

Creative Europe Media strand 2023 visual

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa støtter filmbranchen og de audiovisuelle brancher i Europa for at udvikle, distribuere og fremme europæiske produktioner under hensyntagen til det aktuelle digitale miljø. Derudover

  • styrker det samarbejde på tværs af den audiovisuelle branches værdikæde og på EU-plan for at opskalere virksomheder og europæisk indhold globalt
  • plejer det talenter – uanset hvor de kommer fra
  • inddrager det målgrupper i alle aldre, navnlig de yngre generationer.

En ny struktur for et nyt program

For at sikre mere fleksibilitet i de støttede projekter og tilskynde til samarbejde mellem de forskellige dele af den audiovisuelle værdikæde er prioriteterne i programmet Et Kreativt Europa for 2021-2027 struktureret omkring 4 klynger.

 

Læs mere om klyngerne

Tagged in:  Et Kreativt Europa