Skip to main content

Culture and Creativity

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa

Støtte til og fremme af Europas audiovisuelle sektor og filmsektor
MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa 2023 visuel

MEDIA-delprogrammet under Et Kreativt Europa støtter filmbranchen og de audiovisuelle brancher i Europa for at udvikle, distribuere og fremme europæiske produktioner under hensyntagen til det aktuelle digitale miljø.
Derudover

  • styrker det samarbejdet på tværs af den audiovisuelle branches værdikæde og på EU-plan for at opskalere virksomheder og europæisk indhold globalt 
  • plejer talenter – uanset hvor de kommer fra – og letter videndeling 
  • støtter innovative løsninger for at kunne opfylde markedets efterspørgsel og tendenser 
  • inddrager målgrupper i alle aldre, navnlig de yngre generationer

En ny struktur for et nyt program 

2021 markerede ikke kun MEDIA's 30-års jubilæum men også begyndelsen på det nye program under Et Kreativt Europa for perioden 2021-2027. For at sikre mere fleksibilitet i de støttede projekter og tilskynde til samarbejde mellem de forskellige dele af den audiovisuelle værdikæde er prioriteterne struktureret omkring 4 klynger.

Læs mere om klyngerne

Tagged in:  Et Kreativt Europa