Skip to main content

Culture and Creativity

An tsraith MEDIA de chuid Eoraip na Cruthaitheachta

Creative Europe Media strand 2023 visual

Tacaíonn an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta le tionscail scannánaíochta agus chlosamhairc na hEorpa saothair Eorpacha a fhorbairt, a dháileadh agus a chur chun cinn, agus timpeallacht dhigiteach an lae inniu á cur san áireamh. Ina theannta sin:

  • spreagann sé comhar ar fud shlabhra luacha an tionscail chlosamhairc agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh chun fiontair agus ábhar Eorpach a mhéadú ar fud an domhain
  • cothaíonn sé daoine cumasacha, is cuma cárb as dóibh
  • bíonn daoine de gach aois páirteach ann, an ghlúin óg go háirithe

Struchtúr nua do chlár nua

Chun níos mó solúbthachta a chinntiú sna gníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus chun comhar a spreagadh i measc na gcodanna éagsúla de shlabhra luacha an chlosamhairc, tá tosaíochtaí chlár Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027 bunaithe ar 4 bhraisle.

 

Cuir eolas ar na braislí

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta