Skip to main content

Culture and Creativity

An tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta

Tacú le hearnáil chlosamhairc na hEorpa agus í a chur chun cinn

Tacaíonn an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta le tionscail scannánaíochta agus chlosamhairc na hEorpa saothair Eorpacha a fhorbairt, a dháileadh agus a chur chun cinn, agus timpeallacht dhigiteach an lae inniu á cur san áireamh. Ina theannta sin:

  • spreagann sé comhar ar fud shlabhra luacha an tionscail chlosamhairc agus ar leibhéal an Aontais Eorpaigh chun fiontair agus ábhar Eorpach a mhéadú ar fud an domhain
  • cothaíonn sé daoine cumasacha, is cuma cárb as dóibh
  • bíonn daoine de gach aois páirteach ann, an ghlúin óg go háirithe

Struchtúr nua do chlár nua

Chun níos mó solúbthachta a chinntiú sna gníomhaíochtaí a dtacaítear leo agus chun comhar a spreagadh i measc na gcodanna éagsúla de shlabhra luacha an chlosamhairc, tá tosaíochtaí chlár Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027 bunaithe ar 4 bhraisle.

 

Cuir eolas ar na braislí

Comóradh 30 bliain ar MEDIA de chuid Eoraip na Cruthaitheachta

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta