Skip to main content

Culture and Creativity

Programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA paprogramė

Parama Europos kino ir audiovizualiniam sektoriui ir jo propagavimas
2023 m. programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA iliustracija

Programos „Kūrybiška Europa“ MEDIA paprograme remiama Europos kino ir audiovizualinė pramonė, siekiant kurti, platinti ir reklamuoti kūrinius iš Europos, atsižvelgiant į šiandieninę skaitmeninę aplinką.
Be to, ja

  • skatinamas bendradarbiavimas visoje audiovizualinės pramonės vertės grandinėje ir ES lygmeniu, siekiant visame pasaulyje išplėsti įmonių ir europinio turinio mastą; 
  • ugdomi talentai, kad ir iš kur jie būtų kilę, ir palengvinamas dalijimasis žiniomis; 
  • remiami novatoriški sprendimai, kad būtų patenkinti rinkos poreikiai ir tendencijos; 
  • įtraukiama įvairaus amžiaus auditorija, ypač jaunosios kartos.

Nauja struktūra naujai programai 

2021 m. ne tik paminėtos 30-osios MEDIA metinės, bet pradėta įgyvendinti naujoji 2021–2027 m. laikotarpiui skirta programa „Kūrybiška Europa“. Siekiant užtikrinti didesnį remiamų veiksmų lankstumą ir skatinant įvairių audiovizualinės vertės grandinės dalių bendradarbiavimą, prioritetai yra suskirstyti į 4 veiksmų grupes.

Susipažinkite su veiksmų grupėmis

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“