Skip to main content

Culture and Creativity

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa

Podpora a propagace evropského filmového a audiovizuálního odvětví
Složka MEDIA programu Kreativní Evropa 2023 – vizuální segment

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa podporuje evropské filmové a audiovizuální odvětví při vývoji, distribuci a propagaci evropských děl s přihlédnutím k dnešnímu digitálnímu prostředí.
Kromě toho také

  • podporuje spolupráci jak ve všech částech hodnotového řetězce, tak i na úrovni EU s cílem rozšířit dosah audiovizuálních podniků a evropského obsahu na celý svět 
  • podporuje talenty bez ohledu na to, odkud pocházejí, a usnadňuje sdílení znalostí 
  • podporuje inovativní řešení, která uspokojí požadavky a trendy trhu 
  • oslovuje publikum všech věkových skupin, zejména mladších generací

Nový program má novou strukturu 

Rok 2021 byl nejen rokem 30. výročí programu MEDIA, ale také začátkem nového programu Kreativní Evropa na období 2021–2027. S cílem zajistit větší flexibilitu podporovaných opatření a podnítit spolupráci mezi různými částmi audiovizuálního hodnotového řetězce jsou priority rozděleny do čtyř klastrů.

Prezentace klastrů

Tagged in:  Kreativní Evropa