Skip to main content

Culture and Creativity

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa

Creative Europe Media strand 2023 visual

Složka MEDIA programu Kreativní Evropa podporuje evropské filmové a audiovizuální odvětví při vývoji, distribuci a propagaci evropských děl s přihlédnutím k dnešnímu digitálnímu prostředí. Kromě toho také

  • podporuje spolupráci jak ve všech částech hodnotového řetězce, tak i na úrovni EU s cílem rozšířit dosah audiovizuálních podniků a evropského obsahu na celý svět
  • pečuje o rozvoj talentů – bez ohledu na to, odkud pocházejí
  • oslovuje publikum všech věkových skupin, zejména mladších generací

Nový program má novou strukturu

S cílem zajistit větší flexibilitu podporovaných opatření a podnítit spolupráci mezi různými částmi audiovizuálního hodnotového řetězce jsou priority programu Kreativní Evropa na období 2021–2027 rozděleny do čtyř klastrů.

 

Prezentace klastrů

Tagged in:  Kreativní Evropa