Skip to main content

Culture and Creativity

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa

Podpiranje in spodbujanje evropskega filmskega in avdiovizualnega sektorja
Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa 2023 – vizualno

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa podpira evropsko filmsko in avdiovizualno industrijo pri razvoju, distribuciji in promociji evropskih del ob upoštevanju današnjega digitalnega okolja.
Poleg tega:

  • spodbuja sodelovanje v celotni vrednostni verigi avdiovizualne industrije in na ravni EU za okrepitev podjetij in evropskih vsebin po vsem svetu 
  • spodbuja talente – ne glede na to, od kod prihajajo – in omogoča izmenjavo znanja 
  • podpira inovativne rešitve za zadovoljitev povpraševanja in trendov na trgu 
  • se povezuje z občinstvom vseh starosti, zlasti z mlajšimi generacijami

Nova struktura za nov program 

Leto 2021 ni zaznamovalo le 30. obletnice sklopa MEDIA, temveč tudi začetek novega programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027. Za zagotovitev večje prožnosti podprtih ukrepov in spodbujanje sodelovanja med različnimi deli avdiovizualne vrednostne verige so prednostne naloge razdeljene na štiri sklope.

Oglejte si sklope

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa