Skip to main content

Culture and Creativity

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa

Podpiranje in spodbujanje evropskega avdiovizualnega sektorja

Sklop MEDIA programa Ustvarjalna Evropa podpira evropsko filmsko in avdiovizualno industrijo pri razvoju, distribuciji in promociji evropskih del ob upoštevanju današnjega digitalnega okolja. Poleg tega:

  • spodbuja sodelovanje v celotni vrednostni verigi avdiovizualne industrije in na ravni EU za okrepitev podjetij in evropskih vsebin po vsem svetu;
  • pomaga nadarjenim posameznikom – ne glede na to, od kod prihajajo;
  • se povezuje z občinstvom vseh starosti, zlasti z mlajšimi generacijami.

Nova struktura za nov program

Za zagotovitev večje prožnosti podprtih ukrepov in spodbujanje sodelovanja med različnimi deli avdiovizualne vrednostne verige so prednostne naloge programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027 razdeljene na štiri sklope.

 

Oglejte si sklope

30 let sklopa MEDIA programa Ustvarjalna Evropa

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa