Skip to main content

Culture and Creativity

Programmas “Radošā Eiropa” atzars “MEDIA”

Atbalsts Eiropas filmu un audiovizuālajai nozarei un tās popularizēšana
Programmas “Radošā Eiropa” atzars “MEDIA” (attēls)

Programmas “Radošā Eiropa” atzars “MEDIA” atbalsta Eiropas kinonozari un audiovizuālo nozari, lai tiktu izstrādāti, izplatīti un popularizēti Eiropas darbi, ņemot vērā mūsdienu digitālo vidi.
Turklāt šis atzars:

  • veicina sadarbību visā audiovizuālās nozares vērtību ķēdē un Eiropas līmenī, lai izvērstu uzņēmumus un Eiropas izcelsmes saturu pasaulē; 
  • atbalsta talantīgus cilvēkus neatkarīgi no viņu izcelsmes un atvieglo dalīšanos ar zināšanām; 
  • atbalsta inovatīvus risinājumus, lai sekotu tirgus prasībām un tendencēm; 
  • sadarbojas ar visu vecumu auditorijām, jo īpaši ar jaunākajām paaudzēm.

Jaunai programmai jauna struktūra 

2021. gadā ne tikai apritēja “MEDIA” 30. gadskārta, bet arī sākās jaunā programma “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gadam. Lai garantētu lielāku elastību atbalstāmo darbību īstenošanā un veicinātu sadarbību starp audiovizuālās vērtību ķēdes dažādajām daļām, prioritātes ir sagrupētas četrās kopās.

Apskatīt šīs kopas

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”