Skip to main content

Culture and Creativity

Programmas “Radošā Eiropa” atzars “MEDIA

Creative Europe Media strand 2023 visual

Programmas “Radošā Eiropa” atzars “MEDIA” atbalsta Eiropas kinonozari un audiovizuālo nozari, lai tiktu izstrādāti, izplatīti un popularizēti Eiropas darbi, ņemot vērā mūsdienu digitālo vidi. Turklāt šis atzars:

  • veicina sadarbību visā audiovizuālās nozares vērtību ķēdē un Eiropas līmenī, lai izvērstu uzņēmumus un palielinātu Eiropas saturu pasaulē;
  • stimulē talantīgus māksliniekus neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts;
  • sadarbojas ar visu vecumu auditorijām, jo īpaši ar jaunākajām paaudzēm.

Jaunai programmai jauna struktūra

Lai garantētu lielāku elastību, īstenojot atbalstāmās darbības, un veicinātu sadarbību starp audiovizuālās vērtību ķēdes dažādajām daļām, programmas “Radošā Eiropa” 2021.–2027. gada prioritātes ir sagrupētas četrās kopās.

 

Apskatīt šīs kopas

Tagged in:  Programma “Radošā Eiropa”