Skip to main content

Culture and Creativity

Onderdeel Media van Creatief Europa

Ondersteunen en bevorderen van de Europese film- en audiovisuele sector
Onderdeel Media van Creatief Europa 2023 visueel

Het onderdeel Media van het programma Creatief Europa ondersteunt de Europese film- en audiovisuele industrie bij de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese werken, rekening houdend met de huidige digitale omgeving.
Bovendien wil het programma

  • samenwerking in de gehele waardeketen van de audiovisuele sector en op EU-niveau bevorderen om ondernemingen en Europese inhoud wereldwijd op te schalen 
  • talent koesteren — ongeacht de herkomst — en kennisdeling vergemakkelijken 
  • innovatieve oplossingen ondersteunen om aan de marktvraag en -trends te voldoen 
  • zich richten tot een publiek van alle leeftijden, in het bijzonder de jongere generaties

Een nieuwe structuur voor een nieuw programma 

2021 was niet alleen de 30ste verjaardag van Media, maar ook het begin van het nieuwe programma Creatief Europa voor de periode 2021-2027. Om meer flexibiliteit bij de ondersteunde acties te verkrijgen en om de samenwerking tussen de verschillende delen van de audiovisuele waardeketen aan te moedigen, zijn de prioriteiten gestructureerd rond vier clusters.

Meer informatie over de clusters

Inhoud

Bedrijven

Publiek

Tagged in:  Creatief Europa