Skip to main content

Culture and Creativity

Onderdeel Media van Creatief Europa

Creative Europe Media strand 2023 visual

Het onderdeel Media van het programma Creatief Europa ondersteunt de Europese film- en audiovisuele industrie bij de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese werken, rekening houdend met de huidige digitale omgeving. Bovendien wil het programma

  • samenwerking in de gehele waardeketen van de audiovisuele sector en op EU-niveau bevorderen teneinde ondernemingen en Europese inhoud wereldwijd op te schalen
  • talenten koesteren – ongeacht hun herkomst
  • zich richten tot een publiek van alle leeftijden, in het bijzonder de jongere generaties

Een nieuwe structuur voor een nieuw programma

Om meer flexibiliteit bij de ondersteunde acties te verkrijgen en om de samenwerking tussen de verschillende delen van de audiovisuele waardeketen aan te moedigen, zijn de prioriteiten van het programma Creatief Europa 2021-2027 gestructureerd rond vier clusters.

 

Meer informatie over de clusters

Tagged in:  Creatief Europa