Skip to main content

Culture and Creativity

Program „Kreatywna Europa” – komponent MEDIA

Creative Europe Media strand 2023 visual

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” wspiera europejski sektor filmowy i audiowizualny w opracowywaniu, dystrybucji i promocji utworów europejskich, z uwzględnieniem aktualnego środowiska cyfrowego. Ponadto:

  • zachęca do współpracy w całym łańcuchu wartości w sektorze audiowizualnym oraz na szczeblu UE w celu globalnego rozszerzenia działalności i treści europejskich
  • wspiera talenty – niezależnie od tego, skąd pochodzą
  • wspiera docieranie do odbiorców w każdym wieku, a zwłaszcza do młodszej widowni.

Nowa struktura nowego programu

Aby zapewnić większą elastyczność wspieranych działań i zachęcić do współpracy między różnymi częściami łańcucha wartości audiowizualnej, priorytety programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027 skupiają się wokół czterech klastrów.

 

Więcej informacji o klastrach

Tagged in:  Kreatywna Europa