Skip to main content

Culture and Creativity

Program „Kreatywna Europa” – komponent MEDIA

Wspieranie i promowanie europejskiego sektora filmowego i audiowizualnego
Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” 2023 – element wizualny

Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” wspiera europejski sektor filmowy i audiowizualny w opracowywaniu, dystrybucji i promocji utworów europejskich, z uwzględnieniem aktualnego środowiska cyfrowego.
Ponadto:

  • zachęca do współpracy w całym łańcuchu wartości w sektorze audiowizualnym oraz na szczeblu UE w celu globalnego rozszerzenia działalności przedsiębiorstw i propagowania treści europejskich 
  • wspiera talenty – niezależnie od tego, skąd pochodzą – i ułatwia dzielenie się wiedzą 
  • wspiera innowacyjne rozwiązania służące zaspokojeniu potrzeb i tendencji rynkowych 
  • wspiera docieranie do odbiorców w każdym wieku, a zwłaszcza do młodszej widowni.

Nowa struktura nowego programu 

W 2021 r. przypadała 30. rocznica utworzenia komponentu MEDIA, a także rozpoczęła się kolejna edycja programu „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027. Aby zapewnić większą elastyczność działań i zachęcić do współpracy między różnymi podmiotami łańcucha wartości w sektorze audiowizualnym, priorytety pogrupowano w cztery klastry.

Więcej informacji o klastrach

Tagged in:  Kreatywna Europa