Skip to main content

Culture and Creativity

Årliga arbetsprogram

De årliga arbetsprogrammen beskriver hur Kreativa Europa ska genomföras.

EU-kommissionen tar fram arbetsprogrammen i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut om programmet Kreativa Europa.

Arbetsprogrammen beskriver de politiska ramarna, prioriteringarna och åtgärderna för att genomföra Kreativa Europa.

Här nedan hittar du alla arbetsprogram för Kreativa Europa och tidigare program, inklusive ändringar.

Tagged in:  Kreativa Europa