Skip to main content

Culture and Creativity

Ročné pracovné programy

Ročným pracovným programom na rok 2021 zabezpečí Komisia vykonávanie programu Kreatívna Európa.

Európska komisia pripravuje ročný pracovný program v rámci rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, ktorým sa zriaďuje program Kreatívna Európa.

V tomto ročnom pracovnom programe sa načrtáva politický rámec, priority a akcie na vykonávanie programu Kreatívna Európa.

Ročné pracovné programy programu Kreatívna Európa a ich zmeny nájdete ďalej v časti Súvisiaci obsah.

Tagged in:  Kreatívna Európa