Skip to main content

Culture and Creativity

Metinės darbo programos

Metine darbo programa Komisija užtikrina programos „Kūrybiška Europa“ įgyvendinimą.

Europos Komisija rengia metinę darbo programą remdamasi Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, kuriuo nustatoma programa „Kūrybiška Europa“.

Metinėje darbo programoje išdėstoma politikos programa, prioritetai ir veiksmai, pagal kuriuos įgyvendinama programa „Kūrybiška Europa“.

Programos „Kūrybiška Europa“ metines darbo programas ir jų pakeitimus rasite skyriuje „Susijęs turinys“.

Tagged in:  „Kūrybiška Europa“