Skip to main content

Culture and Creativity

Cláir Oibre Bhliantúla

Tríd an gClár Oibre Bliantúil, cinntíonn an Coimisiún cur chun feidhme chlár Eoraip na Cruthaitheachta.

Ullmhaíonn an Coimisiún Eorpach an clár oibre bliantúil faoi chuimsiú an chinnidh ó Pharlaimint na hEorpa agus ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh lena mbunaítear Clár Eoraip na Cruthaitheachta.

Leagtar amach sa chlár oibre bliantúil an creat beartais, na tosaíochtaí agus na gníomhaíochtaí lena gcuirtear Clár Eoraip na Cruthaitheachta chun feidhme.

Is féidir teacht ar chláir oibre bhliantúla Eoraip na Cruthaitheachta agus na leasuithe orthu sa Roinn den ábhar gaolmhar thíos.

Tagged in:  Eoraip na Cruthaitheachta