Skip to main content

Culture and Creativity

Letni programi dela

Komisija z letnim programom dela zagotavlja izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Evropska komisija pripravi letni program dela v okviru Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije o vzpostavitvi programa Ustvarjalna Evropa.

V letnem programu dela so opisani okvir politike, prednostne naloge in ukrepi za izvajanje programa Ustvarjalna Evropa.

Letni programi dela za program Ustvarjalna Evropa in njihove spremembe so v razdelku Povezana vsebina spodaj.

Tagged in:  Ustvarjalna Evropa