Skip to main content

Culture and Creativity

Iga-aastased tööprogrammid

Iga-aastase tööprogrammi kaudu tagab Euroopa Komisjon programmi „Loov Euroopa“ rakendamise.

Euroopa Komisjon koostab iga-aastase tööprogrammi lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrusest, millega luuakse programm „Loov Euroopa“.

Iga-aastases tööprogrammis esitatakse programmi „Loov Euroopa“ poliitikaraamistik, prioriteedid ja rakendusmeetmed.

Programmi „Loov Euroopa“ iga-aastased tööprogrammid ja nende muudatused leiate altpoolt seotud teemade rubriigist.

Tagged in:  Loov Euroopa