Skip to main content

Culture and Creativity

Roční pracovní programy

Provádění programu Kreativní Evropa zajišťuje Evropská komise prostřednictvím ročních pracovních programů.

Komise je připravuje na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Kreativní Evropa.

Roční pracovní program nastiňuje politický rámec, priority a opatření k provádění programu Kreativní Evropa.

Roční pracovní programy a jejich změny naleznete níže v sekci Související obsah.

Tagged in:  Kreativní Evropa