Skip to main content

Culture and Creativity

Jaarlijkse werkprogramma’s

De Commissie zorgt er via een jaarlijks werkprogramma voor dat het Creatief Europa-programma wordt uitgevoerd.

De Europese Commissie stelt het jaarlijks werkprogramma op in het kader van het besluit van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van het programma Creatief Europa.

In het jaarlijks werkprogramma worden het beleidskader, de prioriteiten en de acties ter uitvoering van het programma Creatief Europa beschreven.

De jaarlijkse werkprogramma’s van Creatief Europa en de wijzigingen daarop zijn te vinden in de rubriek Gerelateerde inhoud hieronder.

Tagged in:  Creatief Europa