Skip to main content

Culture and Creativity

Годишна работна програма

Чрез годишната работна програма Комисията осигурява изпълнението на програмата „Творческа Европа“.

Европейската комисия подготвя годишната работна програма в рамките на Решението на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за създаване на програма „Творческа Европа“.

В годишната работна програма се очертават рамката на политиката, приоритетите и действията за изпълнение на програмата „Творческа Европа“.

Вижте годишните работни програми на „Творческа Европа“ и техните изменения в раздела „Съдържание по темата“ по-долу.

Tagged in:  Творческа Европа