Skip to main content

Culture and Creativity

Godišnji programi rada

Komisija u okviru godišnjeg programa rada osigurava provedbu programa Kreativna Europa.

Europska komisija priprema godišnji program rada u okviru Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa.

U godišnjem programu rada navode se politički okvir, prioriteti i mjere za provedbu programa Kreativna Europa.

U odjeljku „Povezani sadržaj” u nastavku pronađite godišnje programe rada programa Kreativna Europa i njihove izmjene.

Tagged in:  Kreativna Europa