Skip to main content

Culture and Creativity

Roczne programy prac

Komisja zapewnia realizację programu „Kreatywna Europa” za pośrednictwem rocznego programu prac.

Komisja Europejska opracowuje roczne programy prac na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Kreatywna Europa.

W rocznym programie prac określa się ramy polityki, priorytety i działania mające na celu realizację programu „Kreatywna Europa”.

Roczne programy prac dotyczące programu „Kreatywna Europa” oraz ich zmiany przedstawiono w sekcji Powiązane materiały poniżej.

Tagged in:  Kreatywna Europa