Skip to main content

Culture and Creativity

Årlige arbejdsprogrammer

Kommissionen sikrer gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa via det årlige arbejdsprogram.

Kommissionen udarbejder det årlige arbejdsprogram inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa.

Det årlige arbejdsprogram skitserer den politiske ramme, prioriteterne og foranstaltningerne til gennemførelse af programmet Et Kreativt Europa.

Du kan finde de årlige arbejdsprogrammer for Et Kreativt Europa og ændringerne i dem i afsnittet med relateret indhold nedenfor.

Tagged in:  Et Kreativt Europa