Skip to main content

Culture and Creativity

Virksomhedsklynge

Virksomhedsklyngen under MEDIA-delprogrammet for Et Kreativt Europa fremmer virksomheders innovation, skalerbarhed og talenter i hele værdikæden for den audiovisuelle branche i Europa.

Denne opskalering er nødvendig i det audiovisuelle miljø på grund af væksten blandt sektorens globale aktører og den digitale omstilling.

Støtte til konkurrenceevne, talenter og samarbejde inden for den audiovisuelle branche

Specifikke grupper, der driver internationaliseringen af sektoren, vil modtage målrettet støtte til at styrke det grænseoverskridende samarbejde og fremme læring og videndeling, så branchen kan nå ud over sine nationale områder.

Støtten under virksomhedsklyngen vil:

  • pleje audiovisuelle talenter via aktiviteter, der har et stærkt fokus på mentorordninger samt digitale og grønne færdigheder
  • opfordre til udveksling mellem virksomheder, der dækker alle dele af værdikæden og sigter mod en global rækkevidde
  • fremme tværnational distribution af indhold på tværs af grænser og platforme.

Støtteberettigelse

Uddannelsesorganisationer, distributører og salgsagenter, teknologivirksomheder, video on demand-tjenester, aggregatorer, biografer, filmmarkeder osv. kan ansøge om finansieringsmuligheder under virksomhedsklyngen.

Læs mere om ansøgningsprocessen

 

Creative Europe MEDIA grants are awarded following competitive calls for proposals, published in the Funding & Tender opportunities portal of the European Commission. Please note that calls for proposals have submission windows and are not continuously open. The above-mentioned grants may have an annual or bi-annual frequency, interested beneficiaries should refer to the Work Programme in force to anticipate available grants.

Eligibility for funding

The following groups are eligible to apply for funding opportunities under the business cluster: training organisations, distributors and sales agents, tech companies, video on demand services, aggregators, exhibitors, film markets, etc. For further information, please consult the call for proposals.

Tagged in:  Et Kreativt Europa