Skip to main content

Culture and Creativity

Virksomhedsklynge

Virksomhedsklyngen under delprogrammet MEDIA under Et kreativt Europa fremmer virksomheders innovation, skalerbarhed og talenter i hele værdikæden for den audiovisuelle branche i Europa.

Virksomhedsklyngen fremmer virksomheders innovation, skalerbarhed og talenter i hele værdikæden for den audiovisuelle branche i Europa. Dette er nødvendig på grund af væksten blandt sektorens globale aktører og den digitale omstilling. Hvert år støtter MEDIA-delprogrammet undervisning af mere end 2 400 fagfolk og fremme og distribution af mere end 300 audiovisuelle produktioner.  

Støtte til konkurrenceevne, talenter og samarbejde

Foranstaltninger inden for denne klynge har til formål at fremme læring og videndeling, så branchen kan nå ud over sine nationale områder. De vigtigste mål for disse foranstaltninger er at:

  • pleje audiovisuelle talenter via aktiviteter, der har et stærkt fokus på mentorordninger samt digitale og grønne færdigheder
  • opfordre til udveksling mellem virksomheder, der dækker alle dele af værdikæden og sigter mod en global rækkevidde
  • fremme tværnational distribution af indhold på tværs af grænser og platforme.

Særlige støtteforanstaltninger og deres mål

Markeder og netværk

For at opfordre til muligheder mellem virksomheder og lette samproduktioner og udbredelsen af europæiske produktioner på internationale markeder.

Salg af europæiske film

Dette er for at fremme kapaciteten for distributører af audiovisuelt indhold til at investere i europæiske produktioner uden for deres område.

Europæisk filmdistribution

Denne foranstaltning fremmer kapaciteten for distributører af audiovisuelt indhold til at investere i europæiske produktioner uden for deres område.

Innovative værktøjer og forretningsmodeller

Denne foranstaltning forbedrer synligheden og tilgængeligheden af europæiske audiovisuelle produktioner og øger deres publikum i det digitale miljø gennem støtte til opdagelse, rækkefølge af udgivelsesvinduer, finansiering og territorialitet og grøn omstilling.

MEDIA 360

Denne foranstaltninger støtter initiativer, der går lige fra talentudvikling, markedsadgang, formidling af audiovisuel produktion og innovative værktøjer, hvis strategi bringer en stærk merværdi og struktureffekt til hele den europæiske audiovisuelle branche.

Støtte under delprogrammet Media under Et kreativt Europa tildeles efter indkaldelser af konkurrerende forslag, der offentliggøres på Europa-Kommissionens portal Funding & Tender opportunities. Bemærk venligst, at indkaldelser af forslag har indberetningsvinduer og ikke er åben hele tiden. Den ovennævnte støtte kan være årlig eller halvårlig, og interesserede støttemodtagere bør derfor henvise til det gældende arbejdsprogram for at tage højde for tilgængelig støtte.

Støtteberettigelse

Følgende grupper kan ansøge om finansieringsmuligheder under virksomhedsklyngen. uddannelsesorganisationer, distributører og salgsagenter, teknologivirksomheder, video on demand-tjenester, aggregatorer, biografer, filmmarkeder osv. Yderligere oplysninger kan findes i indkaldelsen af forslag.

Tagged in:  Et Kreativt Europa