Skip to main content

Culture and Creativity

Living Spaces

Steden en regio’s geven vorm aan de bebouwde omgeving voor iedereen.
visual for the Living Spaces project

De bebouwde omgeving vorm geven voor iedereen

Living Spaces is een programma voor intercollegiaal leren waarmee lokale en regionale autoriteiten kunnen leren om kwalitatief hoogwaardige beleidsmaatregelen en projecten op het gebied van architectuur te plannen en uit te voeren.

Van juli 2023 tot en met november 2024 zal het programma uitwisselingen tussen de steden, regio’s, lidstaten en relevante belanghebbenden van de Europese Unie over processen en goede praktijken faciliteren.

Living Spaces wordt gefinancierd door het programma Creatief Europa van de Europese Unie en wordt uitgevoerd door Eurocities en de Architects’ Council of Europe.

Activiteiten voor intercollegiaal leren voor steden en regio’s

Architectuur heeft een fundamentele impact op de levenskwaliteit van mensen. De steden en regio’s moeten vandaag de dag beschikken over goed ontworpen gebouwen en omgevingen die inclusief zijn en rekening houden met de behoeften van alle inwoners en gebruikers. Tegelijkertijd mogen deze ontwerpen niet schadelijk zijn voor het milieu of meer hulpbronnen vereisen dan de aarde aankan. Dit is essentieel voor het geluk en de gezondheid van de moderne samenleving en voor het welzijn van toekomstige generaties.

De activiteiten van Living Spaces zullen laten zien dat bouwen en plannen voor iedereen de samenhang, de aantrekkelijkheid en de duurzaamheid van onze steden en regio’s verbetert.

Dit zal worden bereikt aan de hand van:   

  • een catalogus van dertig goede praktijken van overal in de Europese Unie waarin de impact en overdraagbaarheid van de ene lokale context naar andere worden benadrukt;
  • twaalf bezoeken voor intercollegiaal leren op locatie in Europese steden en regio’s (EU-27) in 2024, waarbij de deelnemers kunnen leren van elkaar en van deskundigen.
Tagged in:  Creatief Europa