Skip to main content

Culture and Creativity

Living Spaces

Mesta in regije oblikujejo grajeno okolje za vsakogar.
visual for the Living Spaces project

Oblikovanje grajenega okolja za vsakogar

Living Spaces je program vzajemnega učenja, namenjen lokalnim in regionalnim organom, da bi spoznali, kako načrtovati in izvajati visokokakovostne arhitekturne politike in projekte.

Program, ki traja od julija 2023 do novembra 2024, bo olajšal izmenjavo informacij o postopkih in dobrih praksah med mesti, regijami, državami članicami in ustreznimi deležniki Evropske unije.

Program Living Spaces, ki se financira iz programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa, izvajata Eurocities in Svet arhitektov Evrope.

Dejavnosti vzajemnega učenja za mesta in regije

Arhitektura pomembno vpliva na kakovost življenja ljudi. Danes morajo mesta in regije imeti dobro zasnovane stavbe in okolja, ki so vključujoča in dovzetna za potrebe vseh. Hkrati se s temi zasnovami ne sme škodovati okolju ali potrošiti več virov, kot to lahko prenese Zemlja. To je ključnega pomena za srečo in zdravje sodobne družbe ter dobro počutje prihodnjih generacij.

Dejavnosti programa Living Spaces bodo pokazale, da se z gradnjo in načrtovanjem za vsakogar izboljšajo povezanost, privlačnost in trajnostnost naših mest in regij.

To bo storjeno na podlagi:   

  • kataloga 30 dobrih praks iz vse Evropske unije s poudarkom na učinkih in prenosljivosti iz enega lokalnega okolja v druga,
  • 12 obiskov v evropskih mestih in regijah (EU-27) za vzajemno učenje na kraju samem, ki bodo izvedeni v letu 2024 in v okviru katerih se bodo lahko udeleženci učili drug od drugega in od strokovnjakov.
Tagged in:  Ustvarjalna Evropa