Skip to main content

Culture and Creativity

Program „Living Spaces”

Miasta i regiony kształtują środowisko zbudowane z myślą o wszystkich mieszkańcach.
visual for the Living Spaces project

Jak kształtować środowisko zbudowane z myślą o wszystkich mieszkańcach

„Living Spaces” to program dla władz lokalnych i regionalnych, w ramach którego uczą się one od siebie nawzajem, jak planować i realizować wysokiej jakości politykę architektoniczną i projekty architektoniczne.

Od lipca 2023 r. do listopada 2024 r. europejskie miasta, regiony, kraje i zainteresowane podmioty rozpowszechniają informacje na temat udanych rozwiązań w dziedzinie urbanistyki i architektury oraz dzielą się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Program „Living Spaces” jest finansowany z unijnego programu „Kreatywna Europa”, a realizują go organizacja Eurocities oraz Rada Architektów Europy.

Wspólna nauka dla miast i regionów

Architektura ma zasadniczy wpływ na jakość życia człowieka. W dzisiejszym świecie miasta i regiony muszą dbać o to, by budynki były starannie zaprojektowane, a środowisko życia sprzyjało integracji społecznej i uwzględniało potrzeby wszystkich mieszkańców. Projekty nie mogą też szkodzić środowisku ani nadmiernie wykorzystywać zasobów naturalnych. Ma to kluczowe znaczenie dla komfortu i zdrowia współczesnego społeczeństwa oraz dla dobrostanu przyszłych pokoleń.

Działania realizowane w ramach programu „Living Spaces” dowodzą, że budownictwo i planowanie przestrzenne z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców zwiększa spójność, atrakcyjność i zrównoważony charakter naszych miast i regionów.

Program obejmuje:   

  • publikację katalogu 30 dobrych praktyk z całej Unii Europejskiej, zawierającego informacje o pozytywnym wpływie projektów na otoczenie miejskie oraz porady inwestorów, które mogą pomóc innym w realizacji kolejnych projektów
  • 12 wizyt studyjnych w europejskich miastach i regionach (UE-27) w 2024 r., których uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami i wezmą udział w szkoleniach z udziałem ekspertów.
Tagged in:  Kreatywna Europa