Skip to main content

Culture and Creativity

Living Spaces

Města a regiony, která budují zastavěné prostředí, které funguje ve prospěch všech
visual for the Living Spaces project

Zastavěné prostředí fungující ve prospěch všech

Living Spaces je program vzájemného učení, který má místním a regionálním orgánům pomoci se naučit, jak plánovat a provádět vysoce kvalitní politiky a projekty v oblasti architektury.

Od července 2023 do listopadu 2024 program usnadní výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi městy, regiony, členskými státy a příslušnými zúčastněnými stranami v Evropské unii.

Program Living Spaces se financuje z programu Evropské unie Kreativní Evropa a provádějí jej Eurocities a Evropská rada architektů.

Vzájemné učení pro města a regiony

Architektura má zásadní dopad na kvalitu života lidí. Pro města a regiony má v dnešní době zásadní význam, aby měly vhodně navržené budovy a prostředí, které jsou inkluzivní a zohledňují potřeby všech. Projekty by zároveň neměly poškozovat životní prostředí ani využívat více zdrojů, než je planeta schopna zvládnout. Jedině tak se mohou lidé cítit šťastní a zdraví dnes a jedině tak to lze zajistit i pro budoucí generace.

Aktivity Living Spaces ukážou, že projektování budov a plánování v zájmu všech obyvatel zlepšuje soudržnost, atraktivitu a udržitelnost našich měst a regionů.

Toho bude dosaženo díky:   

  • katalogu 30 osvědčených postupů z celé Evropské unie s důrazem na dopady a přenositelnost z jednoho místního kontextu do jiného
  • 12 návštěvám vzájemného učení přímo v daných evropských městech a regionech (EU-27), které se uskuteční v roce 2024 a na kterých se účastníci budou moci se učit od odborníků i od sebe navzájem
Tagged in:  Kreativní Evropa