Skip to main content

Culture and Creativity

„Living Spaces”

Orașele și regiunile modelează mediul construit pentru toți.
visual for the Living Spaces project

Modelarea mediului construit pentru toți

„Living Spaces” este un program de învățare inter pares, care ajută autoritățile locale și regionale să planifice și să implementeze politici și proiecte arhitecturale de înaltă calitate.

În perioada iulie 2023-noiembrie 2024, programul va facilita schimburile între orașele, regiunile, statele membre și părțile interesate relevante din Uniunea Europeană cu privire la procese și bune practici.

Finanțat prin programul „Europa creativă” al Uniunii Europene, „Living Spaces” este implementat de Eurocities și de Consiliul Arhitecților din Europa.

Activități de învățare reciprocă pentru orașe și regiuni

Arhitectura are un impact fundamental asupra calității vieții. Orașele și regiunile de astăzi trebuie să dispună de clădiri și medii bine concepute, care să fie favorabile incluziunii și să țină seama de nevoile tuturor. În același timp, aceste proiecte nu ar trebui să dăuneze mediului sau să utilizeze mai multe resurse decât ne poate oferi Pământul. Acest lucru este esențial pentru fericirea și sănătatea societății contemporane și pentru bunăstarea generațiilor viitoare.

Activitățile derulate în cadrul programului „Living Spaces” vor demonstra că planificarea și construcțiile pentru toți îmbunătățesc coeziunea, atractivitatea și durabilitatea orașelor și regiunilor noastre.

Acest obiectiv se va realiza prin:   

  • elaborarea unui catalog de 30 de bune practici din întreaga Uniune Europeană, care scot în evidență impactul și transferabilitatea de la un context local la altul
  • 12 vizite de învățare reciprocă la fața locului în orașele și regiunile europene (UE 27), care au loc în 2024 și le permit participanților să învețe unii de la alții și de la experți.
Tagged in:  Europa creativă