Skip to main content

Culture and Creativity

Living Spaces

Mestá a regióny formujú zastavané prostredie pre všetkých.
visual for the Living Spaces project

Formovanie zastavaného prostredia pre všetkých

Living Spaces je program partnerského učenia určený pre miestne a regionálne orgány, ktorý im má pomôcť naučiť sa plánovať a realizovať vysokokvalitné architektonické politiky a projekty.

Od júla 2023 do novembra 2024 bude program uľahčovať výmeny osvedčených postupov medzi mestami, regiónmi, členskými štátmi a príslušnými zainteresovanými stranami Európskej únie.

Program Living Spaces, ktorý je financovaný z programu Európskej únie Tvorivá Európa, realizujú združenie Eurocities a Rada architektov Európy.

Aktivity partnerského učenia pre mestá a regióny

Architektúra má zásadný vplyv na kvalitu života ľudí. V dnešnom svete musia mestá a regióny zabezpečiť, aby boli budovy starostlivo navrhnuté a aby životné prostredie bolo inkluzívne a zohľadňovalo potreby všetkých obyvateľov. Tieto projekty by zároveň nemali poškodzovať životné prostredie ani nadmerne využívať zdroje našej planéty. To má zásadný význam pre šťastie a zdravie súčasnej spoločnosti a blahobyt budúcich generácií.

Cieľom aktivít v rámci programu Living Spaces je preukázať, že budovanie a plánovanie obytných priestorov pre všetkých zlepšuje súdržnosť, atraktívnosť a udržateľnosť našich miest a regiónov.

Na tento účel sa:   

  • vypracuje katalóg 30 osvedčených postupov z celej Európskej únie, v rámci ktorého sa bude klásť dôraz na vplyv osvedčených postupov a ich prenosnosť z jedného miestneho kontextu do iného,
  • v roku 2024 uskutoční 12 návštev partnerského učenia sa na mieste v európskych mestách a regiónoch (EÚ27), ktoré účastníkom umožnia učiť sa jeden od druhého a od odborníkov.
Tagged in:  Kreatívna Európa