Skip to main content

Culture and Creativity

Celem działania jest stymulowanie wśród młodych Europejczyków debaty w zorganizowanej przestrzeni online, w której publikowane będą inspirujące treści dotyczące wydarzeń bieżących. Umożliwi to młodzieży z całej Europy zapoznanie się z różnymi punktami widzenia, dyskusje z rówieśnikami z innych krajów UE zainteresowanymi podobną tematyką oraz uzyskanie informacji o unijnych inicjatywach. Działanie ma na celu zachęcenie młodych ludzi do otwartej, autentycznej, szczegółowej i konstruktywnej debaty na ważne dla całego kontynentu tematy dotyczące życia w Europie teraz i w przyszłości. W prowadzeniu tej debaty pomogą innowacyjne formaty na platformach cyfrowych. Najważniejszym celem jest zapewnienie młodzieży informacji o europejskich realiach i wizji przyszłości, o wartościach europejskich oraz o procesach decyzyjnych UE. Uzyskawszy wiedzę na te tematy, będą oni mogli aktywniej uczestniczyć w działaniach społeczeństwa obywatelskiego.

Oczekiwane wyniki to między innymi:

  •  łatwiejszy dostęp do informacji online o tematyce europejskiej, dostępnych w różnych językach europejskich i w atrakcyjnych formatach oraz uwzględniających różne punkty widzenia
  • codzienne inspirujące informacje na temat spraw bieżących, opracowane w innowacyjny sposób w skali międzynarodowej
  • lepsze informacje na temat procesów podejmowania decyzji
  • innowacyjne i dynamiczne dyskusje oraz wydarzenia, dzięki którym młodzi Europejczycy będą mogli wziąć udział w debacie i dowiedzieć się, jak mimo barier językowych wziąć udział w ogólnoeuropejskich projektach
  • większy udział młodzieży z różnych grup społecznych, językowych i wiekowych w życiu demokratycznym.
Dates
2023
Grant / loan size
Maks. 3,5 mln euro na projekt
Who can apply
Aby ubiegać się o dofinansowanie, wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty stowarzyszone) muszą być podmiotami prawnymi (publicznymi lub prywatnymi) i muszą mieć siedzibę w kwalifikujących się krajach, czyli w krajach UE (w tym w krajach i terytoriach zamorskich).
Wnioski mogą składać wnioskodawcy należący do następujących kategorii lub stanowiący połączenie podmiotów należących do tych kategorii:
- organizacje zrzeszające media informacyjne
- organizacje niekomercyjne, w tym organizacje młodzieżowe (prywatne lub publiczne) Podmioty z innych kategorii mogą wziąć udział w projekcie, pełniąc inną rolę w ramach konsorcjum, np. jako partnerzy stowarzyszeni, podwykonawcy, osoby trzecie wnoszące wkład rzeczowy itp. (zob. punkt 13).
No. of partners needed
Co najmniej 4
Sector
Type of support
How to access
Zaproszenia do składania wniosków
Total initiative budget
9 mln euro
Version
0.0.0
Sector count
1
Organisation count
4
Need count
7