Skip to main content

Culture and Creativity

Patrimoniul cultural

Aflați ce face Comisia pentru a sprijini statele membre și părțile interesate în eforturile lor de protejare a patrimoniului cultural al Europei.

Patrimoniul cultural al Europei este un mozaic bogat și divers de expresii culturale și creative, o moștenire lăsată de generațiile anterioare de europeni pentru cele viitoare.

Acesta include situri naturale, construite și arheologice, muzee, monumente, opere de artă, orașe istorice, opere literare, muzicale și audiovizuale, precum și cunoștințele, practicile și tradițiile cetățenilor europeni.

Patrimoniul cultural îmbogățește viața fiecărui cetățean, reprezintă un motor pentru sectoarele culturale și creative și joacă un rol important în crearea și consolidarea capitalului social al Europei. De asemenea, reprezintă o resursă importantă pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, având potențialul de a revitaliza zonele urbane și rurale și de a promova turismul durabil.

Rolul și acțiunile UE

Deși responsabilitatea elaborării politicilor în acest domeniu aparține în primul rând statelor membre, autorităților regionale și locale, UE se angajează să protejeze și să consolideze patrimoniul cultural european printr-o serie de politici și programe.

Patrimoniul cultural european este sprijinit printr-o serie de politici, programe și scheme de finanțare ale UE, în special prin programul „Europa creativă”. Politicile UE în alte domenii, care țin cont într-o măsură tot mai mare de patrimoniul cultural, variază de la cele în materie de cercetare, inovare, educație, mediu, schimbări climatice și politici regionale până la politicile digitale. Astfel, finanțarea în domeniul patrimoniului cultural este disponibilă prin programele Orizont 2020, Erasmus+, Europa pentru cetățeni și fondurile structurale și de investiții europene.

Statele membre ale UE colaborează în materie de politici în domeniul patrimoniului cultural prin intermediul Consiliului de Miniștri pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport și prin metoda deschisă de coordonare. Creat în 2019, grupul de experți al Comisiei privind patrimoniul cultural oferă recomandări cu privire la modul de punere în aplicare a politicilor UE privind patrimoniul cultural. La acest grup își aduc contribuția statele membre ale UE, țările asociate, rețelele europene din domeniul patrimoniului cultural, organizațiile societății civile și organizațiile internaționale, precum și instituțiile UE.

Cadrul de acțiune european pentru patrimoniul cultural

Una dintre cele mai importante documente la nivelul UE este Cadrul de acțiune european privind patrimoniul cultural (2018), care vizează să stabilească o direcție comună pentru activitățile legate de patrimoniu la nivel european. Acesta se bazează pe eforturile depuse în cadrul Anului european al patrimoniului cultural 2018, pentru a surprinde și a perpetua succesul acestuia și pentru a asigura un impact de durată. Cadrul stabilește un set de patru principii și cinci domenii principale de acțiune continuă pentru patrimoniul cultural al Europei:

4 principii cheie
  • Abordarea holistică
  • Integrare și abordare integrată
  • Elaborarea politicilor bazate pe date concrete
  • Cooperarea între mai multe părți interesate
Cinci domenii de acțiune continuă
  • o Europă favorabilă incluziunii: participare și acces pentru toți
  • o Europă durabilă: soluții inteligente pentru un viitor coerent și durabil
  • o Europă rezilientă: protejarea patrimoniului aflat în pericol
  • o Europă inovatoare: mobilizarea cunoștințelor și a cercetării
  • parteneriate mondiale mai puternice: consolidarea cooperării internaționale