Skip to main content

Culture and Creativity

Podpora bo namenjena evropskim festivalom, ki imajo v svojem programu znaten delež nenacionalnih evropskih avdiovizualnih del, zlasti celoletnim dejavnostim za pritegnitev širšega in novega občinstva ter inovativnim dejavnostim za doseganje občinstva in pobudam za mlajše občinstvo.

Ukrep evropskega skupnega razvoja podpira sodelovanje med evropskimi produkcijskimi podjetji pri razvoju skupnega projekta za komercialno rabo, namenjenega predvajanju v kinematografih, na televiziji ali digitalnih platformah ali v okolju z več platformami, in sicer v naslednjih kategorijah: animirani film, kreativni dokumentarni film ali igrani film.

Podpora bo namenjena razvoju del in prototipov interaktivnega pripovedovanja zgodb z izvirnimi vsebinami in/ali kakovostnimi igrami za proizvodnjo in komercialno uporabo po vsem svetu prek osebnih računalnikov, konzol, mobilnih naprav, tabličnih računalnikov, pametnih telefonov in drugih tehnologij.

Ukrep Filmi v gibanju spodbuja in podpira širšo distribucijo novejših tujih evropskih filmov s spodbujanjem prodajnih zastopnikov in filmskih distributerjev k vlaganju v promocijo in ustrezno distribucijo nenacionalnih evropskih filmov.


Financirane bodo kampanje, ki jih usklajujejo prodajni zastopniki filmov, za vseevropsko kinematografsko in/ali spletno distribucijo upravičenih evropskih filmov.

Podpora prodaji evropskih filmov spodbuja in podpira širšo nadnacionalno distribucijo novejših evropskih filmov z zagotavljanjem sredstev evropskim prodajnim zastopnikom na podlagi njihove uspešnosti na trgu za nadaljnje naložbe v nakup, promocijo in distribucijo (tudi na spletu) novejših nenacionalnih evropskih filmov.

Financiranje dejavnosti poteka v dveh fazah:

Cilj podpore za evropski razvoj klap je spodbujati konkurenčnost evropskih neodvisnih produkcijskih družb in povečati njihovo gospodarsko težo na trgu. Podpora je namenjena tudi povečanju zmogljivosti avdiovizualnih producentov za razvoj projektov, ki bi lahko krožili po vsej Evropi in zunaj nje, ter olajšanju evropske in mednarodne koprodukcije.

Cilj je podpreti pobude, ki spodbujajo razvoj in angažiranje občinstva, vključno z dejavnostmi filmskega izobraževanja, ki so zlasti usmerjene na mlado občinstvo.


Projekti, ki zagotavljajo vseevropsko sodelovanje in inovativne koncepte, zlasti z uporabo novih digitalnih orodij, katerih cilj je:

Cilj ukrepa v zvezi z inovativnimi orodji in poslovnimi modeli je okrepiti konkurenčnost, nadgradljivost in trajnostnost evropskih akterjev, izboljšati prepoznavnost in razpoložljivost evropskih del ter pritegniti večje občinstvo v digitalnem okolju.

Namen ukrepa je podpreti projekte, ki se osredotočajo na posebne izzive avdiovizualnega sektorja, kot so odkrivnost, določanje zaporedja postopnega začetka predvajanja, financiranje in teritorialnost, da bi širši javnosti omogočili obsežno in prepoznavno spletno in čezmejno ponudbo evropskih del.

Cilj podpore televizijskim in spletnim vsebinam je povečati zmogljivost avdiovizualnih producentov za razvoj in produkcijo močnih projektov z velikim potencialom za kroženje po Evropi in zunaj nje ter olajšati evropske in mednarodne koprodukcije v televizijskem in spletnem sektorju.

Cilj programa „AKP-EU na poti k uspešni kulturni industriji“ je povečati potencial kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter njegov prispevek k družbenemu in gospodarskemu razvoju afriških, karibskih in pacifiških držav. Cilj programa je spodbujati podjetništvo in kulturne inovacije, ustvarjati nova delovna mesta ter povečati prihodke umetnikov in kulturnih delavcev.

Subscribe to Audiovisual