Skip to main content

Culture and Creativity

Wsparcie otrzymają europejskie festiwale, w których znaczną część programu stanowią niekrajowe europejskie dzieła audiowizualne, festiwale prowadzące całoroczne działania mające poszerzyć i odnowić grupę odbiorców oraz realizujące innowacyjne modele docierania do odbiorców, a także inicjatywy skierowane do młodych odbiorców.

W ramach działania na rzecz europejskiego wspólnego rozwoju wspierana jest współpraca europejskich producentów przy opracowywaniu jednego projektu komercyjnego przeznaczonego do dystrybucji kinowej, dla telewizji lub do komercyjnego wykorzystania na platformach cyfrowych lub w środowisku wieloplatformowym, w następujących kategoriach: animacja, kreatywny utwór dokumentalny lub film fabularny.

Wsparcie zostanie udzielone na rozwój dzieł i prototypów interaktywnej narracji o oryginalnej treści lub wysokiej jakości gier przeznaczonych do produkcji i globalnego komercyjnego wykorzystania za pośrednictwem komputerów osobistych, konsoli, urządzeń mobilnych, tabletów, smartfonów i innych technologii.

Inicjatywa Films on the Move pomaga agentom sprzedaży i dystrybutorom filmowym inwestować w promocję i odpowiednią dystrybucję nowych zagranicznych filmów europejskich, aby dotrzeć do szerszej publiczności.


Wsparcie przeznaczone jest na kampanie na rzecz ogólnoeuropejskiej dystrybucji kinowej lub internetowej kwalifikujących się filmów europejskich. Kampanie koordynują agenci sprzedaży.

Celem jest pomoc w szerszej międzynarodowej dystrybucji najnowszych filmów europejskich. W tym celu europejscy agenci sprzedaży, w oparciu o swoje wyniki na rynku, otrzymują środki finansowe, które mogą przeznaczyć na zakup, promocję i dystrybucję (w tym online) nowych zagranicznych filmów europejskich.

Finansowane działania składają się z dwóch etapów.

Celem tej inicjatywy wspierającej rozwój pakietów projektów jest zwiększenie konkurencyjności europejskich niezależnych producentów oraz zwiększenie ich znaczenia na rynku. Celem jest również pomoc producentom audiowizualnym w opracowywaniu projektów mających potencjał dystrybucji w Europie i poza nią, oraz ułatwienie koprodukcji europejskich i międzynarodowych.

Celem jest wspieranie inicjatyw promujących budowanie i zaangażowanie grona odbiorców, w tym działań w zakresie edukacji filmowej, skierowanych w szczególności do młodych widzów.


Projekty muszą być realizowane w ramach współpracy ogólnoeuropejskiej, być innowacyjne i wykorzystywać nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

Celem działania w zakresie innowacyjnych narzędzi i modeli biznesowych jest zwiększenie konkurencyjności, skalowalności i zrównoważonego charakteru podmiotów europejskich, poprawa widoczności i dostępności utworów europejskich oraz zwiększenie liczby odbiorców w środowisku cyfrowym.

Wsparcie ma pomóc producentom audiowizualnym w tworzeniu i produkowaniu projektów o dużym potencjale obiegu w Europie i poza jej granicami. Powinno także ułatwić tworzenie europejskich i międzynarodowych koprodukcji w sektorze telewizyjnym i internetowym.

Program AKP-UE „W kierunku opłacalnego sektora kultury” ma na celu zwiększenie potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Program służy wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji kulturalnych, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz zwiększeniu dochodów artystów i osób zawodowo związanych z kulturą.

Subscribe to Audiovisual