Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Det kreative innovationslaboratorium skal motivere aktører fra alle kulturelle og kreative sektorer til at udvikle og afprøve innovative digitale løsninger med en mulig positiv og langsigtet indvirkning på flere kulturelle og kreative sektorer.

Målet er at gøre det lettere at udvikle innovative løsninger (f.eks. værktøjer, modeller og metoder), der kan anvendes i den audiovisuelle sektor og mindst én anden kreativ og/eller kulturel sektor. Løsningerne skal være lette at kopiere og mulige at udbrede på markedet.

Det skal understreges, at et projekt ikke nødvendigvis skal kunne bruges umiddelbart i den audiovisuelle sektor, men det skal være nemt at overføre til sektoren.

Ved årets forslagsindkaldelse er der også valgt en tematisk tilgang for at sikre, at projekter, der støtter de politiske målsætninger for Et Kreativt Europa, belønnes.

I det kreative innovationslaboratoriums første år dækkes to temaer specifikt. Det er grønne tiltag på tværs af de kreative og kulturelle sektorer og innovative uddannelsesværktøjer rettet mod relevante samfundsmæssige udfordringer såsom misinformation.

Total budget
2,44 mia. euro
Dates
2021-2027
Grant / loan size
Tjekliste for forslagsindkaldelsen
Who can apply
Forslaget skal indsendes af et konsortium bestående af mindst 3 lovligt etablerede organisationer fra mindst 2 forskellige lande, der deltager i programmet Et Kreativt Europa.
Organisationerne skal repræsentere en bred ekspertise på tværs af flere kulturelle og kreative sektorer, herunder den audiovisuelle sektor.
Organisationer (private virksomheder, nonprofitorganisationer, foreninger, velgørende organisationer, fonde, kommuner/byråd/offentlige myndigheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre osv.), der er etableret i et af de lande, der deltager i programmet Et Kreativt Europa, og som ejes direkte eller ved majoritetsdeltagelse af statsborgere fra sådanne lande.
Når en virksomhed er børsnoteret, er det placeringen af den pågældende børs, der afgør virksomhedens nationalitet.
No. of partners needed
Mindst 3
Name of the programme or initiative
Type of support
How to access
Indkaldelser af forslag
Total initiative budget
Det kreative innovationslaboratorium – indkaldelse 2021: 6,3 mio. euro
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
6
Need count
9