Skip to main content
Culture and Creativity home page Culture and Creativity home page

Culture and Creativity

Projektidega edendatakse liikuvusmeetmeid

  • Õppijad: õpilased, üliõpilased, praktikandid, õpipoisid, noored, täiskasvanud õppijad
  • Töötajad: õppejõud, õpetajad, koolitajad, noorsootöötajad ning haridus-, koolitus- ja noorte valdkonnas tegutsevates organisatsioonides töötavad isikud

Projektide peamine eesmärk on toetada õppijaid teadmiste, oskuste ja hoiakute, sealhulgas keeleoskuse omandamisel.

Toetus parandab nende isiklikku, sotsiaalset, hariduslikku ja kutsealast arengut. See suurendab nende tööalast konkurentsivõimet ja parandab karjäärivõimalusi tööturul.

Programmijuhend

Total budget
28,4 miljardit eurot
Dates
2021–2027
Grant / loan size
Vt konkursikutse
Who can apply
Organisatsioonid, mis tegutsevad haridus-, koolitus- või noorte valdkonnas.

Liikuvusmeetmete elluviimises peavad kaasa lööma vähemalt kaks eri riikide osalevat organisatsiooni (vähemalt üks saatev organisatsioon ja vähemalt üks vastuvõttev organisatsioon).

Taotlejad peavad olema asutatud ELi liikmesriigis või programmiga „Erasmus+“ assotsieerunud kolmandas riigis.

Lisateavet leiate programmijuhendist.
No. of partners needed
Sõltuvalt konkreetsest meetmest
Name of the programme or initiative
Who is in charge?
Type of support
How to access
Konkursikutsed
Total initiative budget
1. põhimeetmega hõlmatud liikuvusprojektide 2021. aasta eelarve võrdluseks: 1,363 miljardit eurot
Version
0.0.0
Sector count
10
Organisation count
5
Need count
6