Skip to main content

Culture and Creativity

S+T+ARTS este o platformă care vizează crearea unei legături mai strânse între tehnologie și practica artistică, pentru a aborda provocările sociale, economice și de mediu cu care se confruntă Europa. Aceasta sprijină dezvoltarea unor tehnologii mai creative, mai favorabile incluziunii și mai durabile prin colaborarea dintre artiști, oameni de știință, ingineri și cercetători. Platforma se concentrează pe ideea că arta, știința și tehnologia pot beneficia de pe urma partajării perspectivelor și a deschiderii de noi căi pentru cercetare și afaceri.

Componenta pentru investiții sociale și competențe facilitează: dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor-cheie, corelarea, implementarea și utilizarea sporită a competențelor prin educație, formare, inclusiv formare la locul de muncă și activități conexe. Componenta sprijină, de asemenea, proiecte care implică inovarea socială, serviciile de sănătate, serviciile legate de îmbătrânire și îngrijiri pe termen lung, accesul la prevenire, tratamente inovatoare și opțiuni de e-sănătate, incluziune și accesibilitate, precum și activități culturale și creative cu obiectiv social.

Componenta pentru IMM-uri InvestEU facilitează accesul la finanțare și disponibilitatea acesteia în special pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie, inclusiv pentru cele inovatoare și cele care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, precum și pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie. În plus, oferă sprijin sub formă de capital IMM-urilor care nu erau încă în dificultate la sfârșitul anului 2019, în termeni de ajutoare de stat, dar care, de atunci, se confruntă cu riscuri semnificative din cauza crizei provocate de pandemia de COVID

Proiectele promovează activități de mobilitate pentru:

  • Cursanți: elevi, studenți, stagiari, ucenici, tineri și adulți
  • Personal: cadre didactice, formatori, animatori de tineret și persoane care lucrează în organizații active în domeniile educației, formării și tineretului

Proiectele vizează în principal sprijinirea cursanților în dobândirea de cunoștințe, competențe și atitudini, inclusiv competențe lingvistice.

„Erasmus pentru tinerii antreprenori” este un program de schimb transfrontalier care le permite tinerilor dornici să devină antreprenori să învețe de la mai mulți antreprenori cu experiență care conduc întreprinderi mici în alte țări și să lucreze alături de ei.

Această oportunitate de finanțare sprijină proiecte din sectoarele culturale și creative. Pot beneficia de sprijin numeroase activități și inițiative, precum și o gamă largă de solicitanți. Sprijinul se acordă proiectelor care se bazează pe cooperarea culturală transnațională și contribuie la consolidarea creării și circulației operelor de artă și a mobilității artiștilor europeni la nivel transnațional.

Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor pe piața unică digitală a introdus o excepție la nivelul UE care permite bibliotecilor să își digitalizeze colecțiile numai în scopul conservării și, ca atare, nu permite distribuirea sau utilizarea ulterioară a conținutului, cum ar fi punerea sa la dispoziție online. Statele membre trebuiau să transpună această directivă până în iunie 2021.
Acest proiect-pilot va crea un spațiu care urmărește să le ofere factorilor de decizie și părților interesate informații privind metaversul, precum și să stimuleze discuțiile dintre aceștia și mediul academic, pentru a permite o dezvoltare solidă, durabilă și fără prejudecăți a metaversului în UE.

NFT-urile pot fi folosite în toate sectoarele: de la protecția identității digitale (acordarea unui control deplin persoanelor asupra informațiilor pe care doresc să le partajeze și asupra alegerii persoanelor cu care doresc să le partajeze) până la internetul obiectelor (ca autentificator de dispozitive) și sectoarele creative (punerea la dispoziție de fonduri la licitații și în sectoarele artei, muzicii, modei și jocurilor de noroc).

Subscribe to Audiovisual