Skip to main content

Culture and Creativity

Grand Paris Sud: адаптирано към потребностите обновяване на града

Основаващо се на поведението и динамично градоустройство

Държави:
Type of project :
Size of city/region:
Person walking through a park

Основни факти

Изпълнители:  ATELIER ET-SI, Atelier de l’Ours, Bellastock, Constructo skateparkarchitecture, Elodie CAVEL & Isabelle JEGO, Monono, PALM (Peint à la Main), Studio KATRA, Stany Boulifard (4PK), Quatorze, YA+K

Основен спонсор: градската управа на Evry-Courcouronnes и агломерацията Grand Paris Sud

Година на приключване: продължаващ проект

Обща площ: приблизително 25 ha

Градски/регионален контекст

Grand Paris Sud Seine-Essonne-Senart (Grand Paris Sud) е градска агломерация, разположена в южната част на региона Ил дьо Франс, на 30 km южно от Париж. Състои се от 23 общини, включително Évry-Courcouronnes (67 000 жители). Evry е един от 5-те нови града около Париж, които след 1970 г. бързо се урбанизират. През 2019 г. Evry и съседният му малък град, Courcouronnes, се обединяват в една община. Макар да е голям икономически център със 143 000 работни места, Evry-Courcouronnes не се радва на висок имидж, което вреди на неговата икономическа привлекателност. Местни проучвания отдават отсъствието на ентусиазъм и на усещане за приветливост на липсата на истински център на града.

За да се справят с това предизвикателство, от 2019 г. насам градската управа, както и управата на Grand Paris Sud, разработват цялостна стратегия, която да води до засилване на приветливостта на центъра на Évry-Courcouronnes и да промени както изживяването на ползвателите, така и икономическия имидж на дестинацията. Участниците в това партньорство, ведно с жителите, студентите, служителите в публичния и частния сектор в района, провеждат диагностика на социалната и градската среда, в резултат на която през 2021 г. се изготвя генерален план.

Решение

Тъй като обновяването на основните културни обекти (зала, заведения за хранене, медиатека и киносалон) ще се осъществява едва от 2028 г. нататък, градската управа и управата на агломерацията решават да действат проактивно по отношение на останалата част от центъра на града, като изпробват тактически градоустройствени подходи.

Преходните градоустройствени решения, предшестващи важни дейности по обновяване и строителство, са начин да се преосмисли животът в града, като поетапно се експериментира какъв би могъл да бъде утрешният градски център. Този ориентиран към поведението подход включва наблюдаване на потребностите и очакванията на ползвателите, за да се добие представа за нови леки градски съоръжения, адаптирани към контекста и действителното използване. Съоръженията могат да бъдат премествани, променяни или преобразувани в трайни конструкции, ако получат одобрение от обществеността. Те могат също така да бъдат премахвани, ако се окаже, че са неподходящи за справяне с предизвикателствата.

В продължение на 4 години в Evry-Courcouronnes са обновени 10 обществено достъпни места с нови функции, като например открити пространства за събиране на ученици и студенти, улично обзавеждане, възстановяване на растителността, рисунки върху настилките, съоръжения за спорт и отдих, открито изложбено пространство и зона за практикуване на „Art Du Deplacement“ (подобно на паркур).

Тези трансформации получават положителни отзиви от жителите, служителите, студентите и организациите, участващи в сътрудничеството. Тактическото планиране води не само до увеличаване на броя на ползвателите на обществено достъпните места, но и до подобряване на отношенията между хората и институциите.

Критерии за високо качество (контекст, вписване в околната среда, разнообразие, красота)

  • Преходните градоустройствени трансформации се извършват чрез евтино и бързо планиране въз основа на съществуващите обществено достъпни места и като се поставят леки съоръжения. Всяка намеса се осъществява по специфичен за контекста начин.
  • Многобройните консултации с жителите, ползвателите, собствениците на магазини и управленските служби дават представа за ограниченията на всяко място и спомагат за проектирането на най-добре адаптираните решения с оглед на местоположението, предназначението, вида на намесата, сортовете растения и други.
  • При преходните градоустройствени решения се отчита гледната точка на много ползватели на територията (предприятия, служители, студенти, живущи). Те дават възможност да се разберат в оперативен план техните стремежи, очаквания и трудности. Подходът позволява да се експериментира с бързо реагиране на местните проблеми или с нови начини на ползване на обществено достъпните места.
  • Тази методика прави възможно изграждането на града като последователност от експерименти. Като се отчитат начините на възприемане от различните групи (живущи, предприятия, студенти, работници), градоустройството се променя от модел с подход „отгоре надолу“ към подход, основан на опита и емоциите.

Планиране и управление

Инициативата се управлява от управата на Grand Paris Sud (един служител на непълно работно време) и от градската управа на Évry-Courcouronnes (трима служители на непълно работно време).

Партньорските организации включват: инженерното училище ENSIIE, отдела за изкуства и дизайн на гимназията Georges Brassens, Architectural, консултантската агенция за градоустройство и околна среда на префектура Essonne (CAUE91), Art Du Deplacement Academy Evry, Центъра за изучаване на изкуства на Grand Paris Sud, Etoile Fab Lab, местния разсадник Pariciflore, местни художници от „La cité des Artistes“, la Fabrik.

Бюджет и финансиране

Общ бюджет: 425 000 евро

Grand Paris Sud: 200 000 евро са отпуснати от управата на Grand Paris Sud (включително 1 000 000 евро от региона Ил дьо Франс) и 225 000 евро от градската управа на Evry-Courcouronnes (включително 180 000 евро от префектура Essonne).

Преносими идеи

Три препоръки от градската/регионалната управа

  • Използвайте тактическото градоустройство не само като временна дейност, но и за леки, евтини и бързи експерименти, насочени към създаване на обоснован генерален план.
  • Дайте възможност за плавни трансформации, като разчитате на съществуващата среда.
  • Изградете кръстосани взаимодействия (с обитателите, активистите и в рамките на своята организация) не само по време на проекта, а също така преди и след изпълнението му.

Информация за контакти

Можете да се свържете с управата на Grand Paris Sud по електронна поща.